Το τέλος του χρήματος & Καρλ Σάγκαν

Franz Hormann – Το τέλος του χρήματος Ο Καρλ Σάγκαν μιλάει για την ανθρωπότητα