Ο νόμος της Έλξης – The Secret

εδώ το αγγλικό με ελληνικούς υπότιτλους http://www.youtube.com/watch?v=YShojl9J6E4http://www.youtube.com/watch?v=crcn0bDK3T8http://www.youtube.com/watch?v=TlgMmWR-egMhttp://www.youtube.com/watch?v=-we_Udgk1mw